Voor vragen of inzendingen van projecten kunt u zich wenden tot de secretaris van het bestuur via secretaris@meisjesweeshuisapeldoorn.nl.