In 2006 bestond het Meisjesweeshuis 200 jaar. Ter gelegenheid daarvan heeft het bestuur de Jeugdprojectprijs ingesteld. 

Elke twee jaar stelt het bestuur van het meisjesweeshuis € 100.000,00 beschikbaar voor initiatieven/projecten die, naar het uitsluitende oordeel van het bestuur, ten goede komen aan de verbetering van de leefsituatie van jongeren/kinderen in en om Apeldoorn. Daarbij is het belangrijk dat het initiatief of het project een aanvulling is of een totaal nieuw perspectief biedt op de manier waarop de burgerlijke gemeente of particuliere instellingen betrokken zijn.

Initiatiefnemers tot een project dienen een aanvraag in bij de secretaris van het bestuur. 
De toetsingscriteria vindt u elders op deze site.

In 2007 is deze prijs voor het eerst uitgereikt. De eerstvolgende Jeugdprojectprijs wordt uitgereikt in 2017. In het voorjaar van 2017 wordt de procedure voor het indienen van verzoeken om in aanmerking te komen voor die prijs op deze site bekend gemaakt.