top of page

Historie

Om de weesmeisjes een veilig dak boven het hoofd te bieden werd een boerderij gekocht aan de vroegere Dorpsstraat in Apeldoorn. Hiermee was het eerste Apeldoornse weeshuis een feit. Er zouden er nog meer volgen. Voor het Meisjesweeshuis wisselden goede en slechte tijden elkaar af. Als gevolg van maatschappelijke veranderingen sloot het Meisjesweeshuis in 1956 zijn deuren. Nu nog herinnert het monumentale pand aan de Koninginnelaan 43 aan Van Kinsbergens nalatenschap. 

In 2006 is het boek “Weesmeisjes in Apeldoorn” uitgebracht. Daarin staat 200 jaar weeshuis geschiedenis. Ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan heeft het toenmalige bestuur ook de Jeugdprojectprijs ingesteld. Elke twee jaar stelde het bestuur geld beschikbaar voor initiatieven en projecten die ten goede kwamen aan kwetsbare jongeren in Apeldoorn. Organisaties die deze prijs hebben gekregen zijn onder meer Don Bosco, De Klub, Stichting Leergeld en Stichting Present. 

Sinds 2019 is het Meisjesweeshuis een nieuwe weg ingeslagen en biedt het op andere wijze financiële hulp. Op basis van eigen waarneming, overleg met organisaties en soms op verzoek biedt de Stichting ondersteuning. De bestuursleden onderhouden persoonlijk contact met de organisaties die financiële hulp ontvangen. 

pluspunten

Contact opnemen

Zet u zich in voor de verbetering van de positie van kwetsbare jongeren? Neem bij vragen dan contact met ons op.

Bedankt voor uw bericht!

bottom of page